705Assorted Sashimi-Sushi-Roll 40pcs

£30.00

SKU: 705 Category:

Description

40 pcs Assorted Sashimi-Sushi-Roll
$30 + HST ( price included cash discount )
(Fishes selections depend upon availability)
Sashimi (12 pcs)
Salmon 3 pcs
White tuna 3 pcs
Tai 3 pcs
Surf Clam 3 pcs
Sushi (11 pcs)
Salmon sushi 2 pcs
Tai 2 pcs
White tuna 2 pcs
Red tuna 2 pcs
Shrimp 2 pcs
Crab stick 1 pcs
Rolls (17 pcs)
California 6 pcs
Spicy Salmon/Red 6 pcs
Kamikaze 5 pcs