706 Assorted Sashimi-Sushi-Roll 60pcs

£40.00

SKU: 706 Category:

Description

60 pcs Assorted Sashimi-Sushi-Roll
(Fishes selections depend upon availability)
Sashimi (20 pcs)
Salmon 5 pcs
White tuna 5 pcs
Tai 5 pcs
Surf Clam 5 pcs
Sushi (12 pcs)
Salmon sushi 2 pcs
Tai 2 pcs
White tuna 2 pcs
Red tuna 2 pcs
Shrimp 2 pcs
Crab stick 2 pcs
Rolls (28 pcs)
California 6 pcs
Cucumber Avocado 6 pcs
Spicy Salmon 6 pcs
Kamikaze 5 pcs
Rainbow 5 pcs